VortexHealing® Jumalallinen energiahoito

Keskellä moninaisten energiahoitojen kirjoa VortexHealing® on aivan omanlaisensa menetelmä, jonka perustana on muuntava Jumalallinen taika. Se merkitsee kykyä puhdistaa ja eheyttää paitsi fyysistä kehoa myös energiajärjestelmän hienovaraisempia kerroksia. Hoidossa huomioidaan ihmisenä olemisen eri tasot – mukaan lukien se kaikkein syvin taso, jossa lopulta muistamme, mitä todella olemme. Tarkoitus on lisätä hyvinvointia kokonaisvaltaisesti: terveyttä ja tasapainoa niin kehoon kuin mieleenkin, iloa ja rauhaa tunnekokemukseen, avaruutta ja vapautta olemiseen.

Teen hoitoja korkeimmalla VortexHealing® -kurssitasolla (Accessing Manifesting Intention), mikä merkitsee opiskelua ja harjoittamista yli kymmenen vuoden ajan. Lähihoitojen lisäksi tarjoan etähoitoja, jotka on mahdollista vastaanottaa missä tahansa. Hoitoon voi tulla ilman erityistä syytä – aikomuksena voi olla käsitellä sitä, mikä on kaikkein sopivinta juuri nyt. Jotakin avautuu aina. Alta löydät myös esimerkkejä siitä, millaisiin asioihin hoidoissa voidaan keskittyä.

Hinnat: Yksittäinen hoitokerta: 90 € / Kolmen hoidon sarja: 220 €

Hoidon kesto on 60 min, minkä lisäksi aikaa varataan keskustelulle. 

Energiaterapiaa ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin antamaa hoitoa.

Hinnat:
Yksittäinen hoitokerta: 90 €
Kolmen hoidon sarja: 220 €

Hoidon kesto on 60 min, minkä lisäksi aikaa varataan keskustelulle. 

Energiaterapiaa ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin antamaa hoitoa.

Tervetuloa mukaan ryhmähoitoihin!

Yksilöhoitojen ohella tarjoan erilaisiin teemoihin keskittyviä ryhmähoitoja. Hoidot tehdään etänä, joten voit osallistua niihin missä tahansa oletkin. Tulevat ryhmähoidot löydät tapahtumista.
Voit myös liittyä sähköpostilistalle saadaksesi tiedon suoraan postilaatikkoosi.

Mitä voidaan hoitaa?

Energisointi ja vahvistaminen

Useimmiten hoitaminen aloitetaan energisoimalla ja vahvistamalla vastaanottajan energiajärjestelmää yleisellä tavalla. Tämä luo tasapainoisen perustan, jonka myötä myös erilaisten syvien aiheiden ja teemojen työstäminen helpottuu. Toki energisointi ja vahvistaminen on jo itsessäänkin arvokasta, sillä modernin maailman stressitekijät kuluttavat monella tavalla. Jos yksikin elin, kehon järjestelmä tai energiakanava on kovin heikko, se vaikuttaa kokonaisuuteen. Tukemalla energiajärjestelmää luodaan perusta terveydelle ja elinvoimaisuudelle.

Emotionaalinen ehdollistuma ja mielen mallit

Olimmepa tietoisia siitä tai emme, meissä on sisäänrakennettuna taipumus kääntyä ilon ja rakkauden puoleen. Koemme jotkut ajatuksemme ja tunteemme epämiellyttäviksi, hankaliksi ja ahdistaviksi, kun taas toiset tuntuvat mieluisilta. Pelon, vihan ja katkeruuden kaltaiset tunteet sekä tuomitsevat ajatukset tuntuvat jopa fyysisessä kehossa elämänvirtaa rajoittavina ja tukkivina. Niitä kutsutaankin negatiivisuudeksi, sillä ne vastustavat elämää ja ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä pohjimmiltaan olemme. Ne saavat alkunsa egoistisesta erillisyystietoisuudesta, jonka huiputtamina unohdamme Ykseyden.

Kun samat kielteiset tunteet ja ajatukset nousevat esiin toistuvasti, totumme niihin niin, että hyväksymme ne osaksi minuuttamme – sitä persoonaa ja identiteettiä, joka uskomme olevamme. Jotkut tunteet ja ajatukset ovat hyvinkin tiiviitä, sillä niihin sisältyvät kauas menneisyyteen ulottuvat muistot ja tarinat sekä voimakas samaistuminen. Hoidoissa voidaan keskittyä vapauttamaan tätä ehdollistumaa olemuksen eri tasoilta, syviin karmisiin juuriin saakka yltäen ja erillisyystietoisuutta herättäen. Vanhojen mallien vapauduttua saatamme huomata elävämme spontaanimmin vailla reagointia, vapaudesta ja läsnäolon tilasta käsin.

Fyysiset vaivat ja sairaudet

Hoidoilla voidaan tuoda helpotusta sekä akuutteihin että kroonisiin kehon sairauksiin, vaivoihin ja traumoihin. Koska ihminen nähdään aina kokonaisuutena, hoidetaan tarpeen mukaan fyysisen kehon lisäksi myös energeettisiä tasoja sekä fyysisiin oireisiin liittyviä tunnemalleja. Jos sairauden taustalla on geneettisiä syitä, voidaan hoito kohdistaa myös niihin.

Infektiot

VortexHealingissä on erityisiä menetelmiä infektioiden hoitamiseen, olipa kyseessä bakteeri-, virus- tai sienitartunta. Hoitaa voidaan sekä akuutteja ja selkeäoireisia infektioita että kroonisia ja piileviäkin tartuntoja. Esimerkiksi autoimmuunisairauksissa kehossa saattaa olla virus, johon immuunijärjestelmä koettaa päästä käsiksi, mutta päätyykin sen sijaan hyökkäämään omaa kehoa vastaan.

Elimet ja kehon järjestelmät

Tarpeen mukaan hoito voidaan kohdentaa tiettyyn elimeen tai kehon järjestelmään, kuten hermostoon, hormonijärjestelmään tai immuunijärjestelmään.

Ihmissuhteet

Ihmissuhteet paitsi rikastuttavat elämää upealla tavalla myös kannustavat kohtaamaan vaikeitakin asioita ja oppimaan niistä. Läheisissä ihmissuhteissa voi nousta esiin suuriakin haasteita. Hoidossa voidaan muun muassa harmonisoida törmäyskurssilla olevia aspekteja, vapauttaa kitkaa aiheuttavia malleja sekä puhdistaa menneisyyden jälkiä jaetusta ihmissuhdekentästä.

Hoitaa voidaan myös jo päättyneitä parisuhteita, jotka yhä vaikuttavat henkilön elämään. Erityisesti pitkäkestoisen seksuaalisen suhteen päätyttyä osapuolet voivat yhä olla energeettisesti ja tietoisuudessa todella yhteenkietoutuneita, mikä voi olla hämmentävää ja estää heitä siirtymästä elämässä eteenpäin. Tällaisia energeettisiä yhteyksiä voidaan purkaa ja näin tuoda kaivattua tilaa kunkin osapuolen elämään.

Äiti & isä

Suhteemme äitiin ja isään ovat aivan erityislaatuisia. Heiltä olemme perineet paitsi genetiikkamme myös monet persoonaamme voimakkaasti vaikuttavat mallit ja ehdollistumat. Jos olemme kasvaneet äitimme ja/tai isämme huolenpidossa ja läheisyydessä, voimme tavalla tai toisella aistia heidän läsnäolonsa olemuksessamme yhä tänäkin päivänä – jopa silloin, vaikka he olisivat jo maallisen taipaleensa päättäneet. Erilaisten vanhempainmallien vapauttaminen voikin tuoda mukanaan perustavanlaatuista vapautta elämäämme.

Maadoitus ja toimintakyky

Usein maadoittumattomuuden, keskittymiskyvyn puutteen ja häilyväisyyden taustalla on emotionaalista välttelyä – pyrkimys väistää kokemasta traumaa tai muutoin kipeitä tunteita. Joskus kuitenkin syyt ovat syvemmällä energiajärjestelmän rakenteissa, jolloin on tarpeen tehdä systemaattisempaa työtä kriittisten energialinjojen korjaamiseksi, eri osien integroimiseksi suhteessa toisiinsa, niin kutsuttujen toiminnallisten keskusten eheyttämiseksi sekä aivojen optimoimiseksi. Maadoittuneisuus auttaa kehomieltä kohti tasapainoa ja terveyttä, tuo olemukseen rauhaa sekä syventää kykyä elää täydemmin ihmisyydessä.

Psykedeelit & muut päihteet

Psykedeelit ja muut päihteet voivat jättää pysyviä vaurioita yhdenkin käyttökerran jälkeen. Esimerkiksi Ayahuascaksi kutsuttu kasvilääke saattaa luoda käyttäjäänsä energeettisen koukun, joka vetää tietoisuutta pois kehosta. Hoidossa voidaan keskittyä poistamaan koukut ja korjaamaan vauriot, mikä voi välittömästi tuoda lisää selkeyttä ja läsnäolon helppoutta.

Elämäntilanteet ja tapahtumat

Hoitoa voidaan tehdä erilaisille elämäntilanteille, joissa asiat tuntuvat olevan jumissa tai epätasapainossa. Myös perheiden ja muiden pienyhteisöjen dynamiikkaa voidaan harmonisoida. Samoin voidaan sujuvuutta ja armollisuutta tuoda tapahtumiin ja murroskohtiin, kuten muuttoon, tärkeään työtilaisuuteen tai synnytykseen.

Tilojen puhdistaminen

Kotimme tai esimerkiksi työpaikkamme energioilla on suuri vaikutus meihin. Erilaiset tapahtumat jättävät jälkiä maaperään ja rakennuksiin saaden toisinaan aikaan raskaan, tukkoisen ja latautuneen tunnun. Nuo jäljet on mahdollista puhdistaa ja tilaan voidaan tuoda harmonisoivia ja kohottavia laatuja. Energeettisesti viritetty tila on lempeästi hoivaava.

Divine Doors eli Jumalalliset Ovet

Jumalallinen Ovi voidaan avata paikkaan (kuten huoneeseen tai rakennukseen), esineeseen, henkilön energiajärjestelmään tai laajempaan tietoisuuskenttään. Se on energeettinen rakenne, joka toimii porttina Jumalalliseen tietoisuuteen tuoden mukanaan erilaisia Jumaluuden aspekteja, samalla erityisellä tavalla hoitaen. Ovea luodessa voi esittää toiveen, millaista vaikutusta tahtoisi – esimerkiksi harmoniaa ja rauhaa, iloa, Jumalallisen Äidin läsnäoloa, henkisen heräämisen syvenemistä tai apua johonkin tiettyyn tilanteeseen.

Paikkaan avattava Jumalallinen Ovi vaikuttaa sekä tilaan että kaikkiin, jotka siellä kulloinkin ovat. Se jää pysyvästi muuttamaan tilan tuntua ja hoitamaan siellä olevia ihmisiä. Henkilön energiajärjestelmään avattava Ovi puolestaan on juuri tätä henkilöä varten. Esineeseen luotua Ovea voidaan käyttää esimerkiksi opastamaan tai auttamaan meditaatiossa. Ovi voidaan avata myös johonkin asiaan tai tilanteeseen, jolloin se tuo prosessiin Jumalallisen tuen ja siunauksen samalla aktiivisesti hoitaen ja muuntaen.

Jumalallisen Oven hinta riippuu sen koosta ja tarkoituksesta – eli siitä, kuinka kauan sen luomiseen menee. Hintahaitari on 30-100 euroa. Useimmat näistä voidaan tehdä etänä.

 

VortexHealing® on R. Weinman VH Trustille kuuluva rekisteröity palvelumerkki. Kaikki oikeudet pidätetään. Tällä sivustolla on merkkiin käyttölupa. Lue lisää VortexHealingistä: http://www.vortexhealing.org

Palautteita

Hoidon jälkeisissä keskusteluissa koin tulleeni nähdyksi ydinaiheideni kanssa.

”Otin Sofialta pitkän hoitosarjan, jonka aikana koin, että kuljimme matkaa yhdessä. Hoidon jälkeisissä keskusteluissa koin tulleeni nähdyksi ydinaiheideni kanssa, mutta ongelman osoittamisen sijaan Sofian tulokulma oli voimaannuttava ja vahvistava.

Sofian työssä on lempeä, feminiininen ote, mikä minusta tuntuu hyvin hoitavalta jo itsessään. Siihen kun lisätään voimakkaat Vortex-työkalut, on yhdistelmä kokonaisvaltainen.”
-Anna

”Olin alussa hieman epäluuloinen tällaisten energiahoitojen suhteen. Voisiko hoidoilla olla mitään tehoa minuun tavalliseen pulliaiseen? Päätin kuitenkin kokeilla hoitoa lihaskipuihini ja muihinkin vaivoihini. Yllätyksekseni sain avun.

Hoidon alussa kuluu muutama minuutti ja tuntuu kuin sisälläni hoitoalueella alkaisi tuntua jotain, aivan kuin suonissa alkaisi veri kiertää nopeammin. Vähitellen lihaskireys helpottaa. Ensin tulee lämmin olo. Kun hoito jatkuu, kivut helpottavat, lihakset rentoutuvat ja minulle tulee hiki. Usein alkaa nukuttaa. Mielikin rentoutuu ja elämä tuntuu valoisammalta, iloisemmalta ja onnellisemmalta. Olo on kevyt ja kivuton. Vaikutus ei ole vain hetkellinen, vaan hoito auttaa pitkään, useita kuukausiakin. Kroonisen perussairauteni vuoksi joudun aina joskus pyytämään uuden hoitokerran. Jotkut vaivani ovat hävinneet kokonaan yhdestä hoitokerrasta, eikä niihin ole enää tarvinnut palata. Voin omasta kokemuksestani suositella energiahoitoja jokaiselle.”
-Maikki

Olin alussa hieman epäluuloinen tällaisten energiahoitojen suhteen. Päätin kokeilla hoitoa lihaskipuihini ja muihinkin vaivoihini. Yllätyksekseni sain avun.

Olin alussa hieman epäluuloinen tällaisten energiahoitojen suhteen. Päätin kokeilla hoitoa lihaskipuihini ja muihinkin vaivoihini. Yllätyksekseni sain avun.

”Olin alussa hieman epäluuloinen tällaisten energiahoitojen suhteen. Voisiko hoidoilla olla mitään tehoa minuun tavalliseen pulliaiseen? Päätin kuitenkin kokeilla hoitoa lihaskipuihini ja muihinkin vaivoihini. Yllätyksekseni sain avun.

Hoidon alussa kuluu muutama minuutti ja tuntuu kuin sisälläni hoitoalueella alkaisi tuntua jotain, aivan kuin suonissa alkaisi veri kiertää nopeammin. Vähitellen lihaskireys helpottaa. Ensin tulee lämmin olo. Kun hoito jatkuu, kivut helpottavat, lihakset rentoutuvat ja minulle tulee hiki. Usein alkaa nukuttaa. Mielikin rentoutuu ja elämä tuntuu valoisammalta, iloisemmalta ja onnellisemmalta. Olo on kevyt ja kivuton. Vaikutus ei ole vain hetkellinen, vaan hoito auttaa pitkään, useita kuukausiakin. Kroonisen perussairauteni vuoksi joudun aina joskus pyytämään uuden hoitokerran. Jotkut vaivani ovat hävinneet kokonaan yhdestä hoitokerrasta, eikä niihin ole enää tarvinnut palata. Voin omasta kokemuksestani suositella energiahoitoja jokaiselle.”
-Maikki

Vortex-hoidoista olen saanut apua arjen haasteiden kanssa. Olen mennyt hoitoon jonkin mieltä painavan asian kanssa, ja hoidon avulla olen saanut päästettyä irti totutuista tunnemalleista.

”Tämän jälkeen suhtautuminen ongelmia aiheuttaviin tekijöihin elämässä on muuttunut hyväksyvämmäksi, eivätkä ne ole aiheuttaneet samanlaisia tunnereaktioita kuin aiemmin.

Olen käynyt myös yleisessä Vortex-hoidossa, jonka avulla ei työstetä mitään akuuttia tilannetta, vaan tuetaan ja tasapainotetaan kehoa muutoin. Tästä on ollut hyötyä erityisesti suurempien prosessien ja haasteiden selvittämisen jälkipuoliskolla. Kaiken kaikkiaan, hoitojen jälkeen olo on ollut rentoutuneempi ja mieli avoimempi ja hyväksyvämpi kuin ennen. Sofialta olen myös saanut hyviä vinkkejä asioiden ja ihmisten kohtaamiseen.”
-Jonna

”Olen käynyt VortexHealing-hoidoissa usein. Pidän siitä, kuinka hoidon jälkeen olo on keveämpi ja omaa mieltä painaneet asiat tuntuvat jotenkin itsekseen loksahtelevan paikoilleen. Monesti hoidon jälkeen on tuntunut niin kuin omat sisäiset umpisolmut olisivat höllentyneet, ja omien tunteiden käsittely on ollut helpompaa ja selkeämpää. Hoitojen jälkeen on myös hymyilyttänyt paljon, ja olen muistanut kohdella itseäni lempeämmin ja kauniimmin.
-Maria

”Suosittelen Jumalallisia Ovia! Sofia on tehnyt minulle useampia Ovia erilaisiin tarkoituksiin, osa emotionaalisiin aiheisiin, osa tukemaan jotain intentiota elämässä. Koen, että Ovella on merkittävä rooli omassa prosessissa, sen taustatuki tuo turvaa ja luottamusta. Lisäksi näen konkreettisia tuloksia, joita ne ovat saaneet aikaan.”
-Anna

…hoidon jälkeen olo on keveämpi ja omaa mieltä painaneet asiat tuntuvat jotenkin itsekseen loksahtelevan paikoilleen.

”Olen käynyt VortexHealing-hoidoissa usein. Pidän siitä, kuinka hoidon jälkeen olo on keveämpi ja omaa mieltä painaneet asiat tuntuvat jotenkin itsekseen loksahtelevan paikoilleen. Monesti hoidon jälkeen on tuntunut niin kuin omat sisäiset umpisolmut olisivat höllentyneet, ja omien tunteiden käsittely on ollut helpompaa ja selkeämpää. Hoitojen jälkeen on myös hymyilyttänyt paljon, ja olen muistanut kohdella itseäni lempeämmin ja kauniimmin.
-Maria

Näen konkreettisia tuloksia, joita Jumalalliset Ovet ovat saaneet aikaan.

”Suosittelen Jumalallisia Ovia! Sofia on tehnyt minulle useampia Ovia erilaisiin tarkoituksiin, osa emotionaalisiin aiheisiin, osa tukemaan jotain intentiota elämässä. Koen, että Ovella on merkittävä rooli omassa prosessissa, sen taustatuki tuo turvaa ja luottamusta. Lisäksi näen konkreettisia tuloksia, joita ne ovat saaneet aikaan.”
-Anna

 

Email

sofia@sofiasukhada.com

Puhelin

044 3467981

Some